Ubezpieczenie AC kalkulator - wybierz najlepsze warunki polisy dostosowane do Twoich potrzeb!

Materiał promocyjny
30.08.2022 17:02
A A A
Ubezpieczenie AC kalkulator - wybierz najlepsze warunki polisy dostosowane do Twoich potrzeb!

Ubezpieczenie AC kalkulator - wybierz najlepsze warunki polisy dostosowane do Twoich potrzeb! (Ubezpieczenie AC kalkulator - wybierz najlepsze warunki polisy dostosowane do Twoich potrzeb!)

Podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne OC, które zaliczane jest do obowiązkowych, zapewnia Ci szeroki zakres ochrony. Zabezpiecza przed ryzykiem ponoszenia finansowych konsekwencji szkód osobowych i majątkowych spowodowanych w ruchu drogowym. OC nie pokrywa jednak uszkodzenia własnego auta. Aby zapewnić sobie ochronę przed ryzykiem ponoszenia kosztów takich szkód, warto mieć ubezpieczenie AC. Dopasuj polisę do swoich oczekiwań!

Czym jest ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie autocasco, czyli AC możesz, ale nie musisz wykupić dla swojego samochodu. O ile OC zapewnia świadczenia dla poszkodowanych przez Ciebie w wypadkach i kolizjach, AC skupia się na Twoim pojeździe. Pozwala ono uzyskać wypłatę świadczenia, jeśli Twój samochód zostanie skradziony albo zniszczony wskutek działania sił natury lub nieznanych osób trzecich, ale również w innych przypadkach. Jeśli w wyniku spowodowanego przez Ciebie wypadku będziesz musiał wymienić w pojeździe zderzak, koszty pokryje ubezpieczyciel w ramach AC.

Jednak wiedz również, że fakultatywne ubezpieczenie AC w każdym towarzystwie może mieć inną konstrukcję i zakres ochrony. Kwestie te nie są regulowane prawnie – wynikają z indywidualnej oferty ubezpieczyciela i negocjacji z nim. Zobacz, jak dopasować zakres ochrony w AC do swoich potrzeb.

Elementy składowe ubezpieczenia autocasco

W zależności od wybranego wariantu, ubezpieczenie AC może zapewniać różny zakres ochrony dla Ciebie i Twojego samochodu. Chronić może ono przed finansowaniem z własnej kieszeni Twojego auta, jeśli zostanie ono uszkodzone lub zniszczone w wyniku działania:

 •   sił natury,
 •   nieznanych osób trzecich,
 •   zwierząt,
 •   Twojego własnego – jeśli doznasz szkody w wypadku spowodowanym przez siebie.

W wielu przypadkach autocasco ujmuje również ryzyko kradzieży samochodu czy elementów jego wyposażenia. Im szerszy zakres ochrony, tym lepiej będziesz chroniony, ale i będziesz musiał zapłacić wyższą składkę. Sprawdź, na jaki wydatek musisz się przygotować i jakie kryteria wpływają na cenę ubezpieczenia AC.

Ile kosztuje AC?

Istnieje wiele wariantów ubezpieczenia autocasco, różniących się między sobą zakresem ochrony, ale i parametrami, dlatego koszt ubezpieczenia tego rodzaju może być inny, nawet w przypadku tego samego samochodu.

Jeśli szukasz informacji o tym, ile zapłacisz za AC kalkulator online, odpowie Ci na to pytanie. Dostępny jest on na stronie towarzystwa UNIQA. Zanim uzyskasz wysokość składki na autocasco, musisz podać kilka ważnych informacji w polisie ubezpieczeniowej wpływających na cenę AC:

 •   Wysokość sumy gwarancyjnej – wypłacana jest ona przy wystąpieniu szkody całkowitej.
 •   Franszyza redukcyjna – inaczej udział własny w szkodzie, czyli poziom kwotowy lub procentowy wartości szkody, jaką pokryjesz z własnej kieszeni.
 •   Franszyza integralna – inaczej minimalna kwota, do której ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności odszkodowawczej.
 •   Metoda likwidacji szkód – warsztatowa, na kosztorys lub w ASO.
 •   Uwzględnianie amortyzacji części – jeśli będzie to ujęte w polisie, odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela będzie niższe, podobnie jak składka ubezpieczeniowa.
 •   Stosowanie przy naprawie części oryginalnych lub zamiennych.
 •   Stała suma ubezpieczenia – bez uwzględniania utraty wartości pojazdu w czasie lub z uwzględnieniem takiej straty.

W zależności od konfiguracji Twojej polisy AC będzie miała ona inną składkę. Możesz ją obniżyć, jeśli ubezpieczyciel będzie likwidował szkodę kosztorysowo, z wykorzystaniem części zamiennych, przy zmiennej sumie ubezpieczenia i wysokich poziomach franszyzy integralnej i redukcyjnej.

Jednak pamiętaj, że zbijanie do minimum wysokości składki na AC przyniesie oszczędności, ale będzie skutkowało ograniczoną ochroną ubezpieczeniową. Czasem lepiej zapłacić więcej, a mieć polisę idealnie dostosowaną do swoich potrzeb.