REKLAMA

Czy dozwolone jest objeżdżanie ronda prawym pasem?

zasady ruchu po rondzie

zasady ruchu po rondzie (materiały prasowe)

W ruchu okrężnym niełatwo o pomyłkę. Skrajny prawy pas nie służy do zawracania

Logiczne wydawałoby się, że prawy pas ruchu umożliwia "objechanie" całego ronda i wygodny zjazd. Jest jednak inaczej. Poruszając się prawym pasem, możemy zazwyczaj jechać prosto i w prawo. Jeśli planujemy skręcić w lewo, skontrolujmy pasy ruchu. To lewy pas ruchu należy zająć przed dokonaniem skrętu w lewo lub manewrem zawracania. W innym wypadku narazimy siebie i innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. Już tutaj warto przypomnieć: rondo opuszczamy z prawym kierunkowskazem!

Niektórzy kierowcy zdają się zachowywać beztrosko. Wielu kierowców do zawracania użyje prawego pasa. Oczywiście można intuicyjnie powiedzieć, że jest to mniej stresujące rozwiązanie. Przecież jazda lewym pasem ruchu wiąże się z przekroczeniem dwóch pasów ruchu przy skręcie w lewo! Faktycznie, kierowcy zapominają jednak, że podczas zjazdu ze skrzyżowania o ruchu okrężnym to my mamy pierwszeństwo. W momencie opuszczania ronda niemożliwe zatem jest, aby doszło do kolizji — chyba że inny kierowca zamierza skręcić w lewo, zajmując pas prawy.

Prawy pas w ruchu drogowym zazwyczaj funkcjonuje w jednakowy sposób

Pułapką dla kierowców lubiących objeżdżać ronda prawym pasem będzie rondo turbinowe, które de facto "prowadzi nas" tam, gdzie powinniśmy się znaleźć. Wykonanie zmiany pasa ruchu może wiązać się z kolizją.

Warto przypomnieć podstawy. Znajdując się przed wjazdem na rondo, pamiętajmy o najbardziej znanej zasadzie. Zmieniając zajmowany pas ruchu, kierujący pojazdem musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu kierowcy, który już porusza się ruchem okrężnym. Jeśli chcemy w ruchu jednokierunkowym skręcić w lewo, naszym wyborem nie może być dowolny pas. Planując opuszczenie ronda zjazdem w lewo, musimy skorzystać z pasa lewego.

Jeśli jesteśmy na prawidłowym pasie ruchu i chcemy dokonać skrętu w prawo, zbliżmy się do prawej strony jezdni i włączmy prawy kierunkowskaz. Prawo o ruchu drogowym jasno informuje o tym obowiązku.

Obecnie nie da się tak łatwo objechać ronda dookoła prawym pasem

Większość kierowców wie jak jeździć po rondzie i na szczęście opisywana sytuacja ma miejsce coraz rzadziej. Dzieje się tak, ponieważ coraz częściej na drogach pojawiają się ronda turbinowe i nie tak łatwo jest objechać rondo na prawym pasie. W szczególności gdy rozważamy drogi większego miasta, "utrzymanie" wybranego pasa ruchu jest nawet w pewien sposób wymuszane - np. w przypadku rond turbinowych czy rond z sygnalizacją świetlną.

Ciekawostka: w kodeksie drogowym nie znajdziemy definicji ronda sensu stricto. Rondo stanowi skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Podsumowanie:nie wolno objeżdżać prawym pasem ronda!

1. Największy problem może stanowić jazda po rondzie o trzech pasach ruchu.

2. Kodeks drogowy nazywa rondo skrzyżowaniem o ruchu okrężnym.

3. Na "tradycyjnym" skrzyżowaniu, aby skręcić w lewo, musimy zbliżyć się do środka jezdni lub do lewej krawędzi, jeśli droga jest jednokierunkowa. W przypadku ronda mówimy właśnie o drodze jednokierunkowej. Nie używamy jednak lewego kierunkowskazu. Jeśli kierowca zamierza skręcić w lewo, musi zająć wewnętrzny pas.

4. Bez względu na to, czy zdawaliśmy na prawo jazdy dawno, czy przed kilkoma laty, powinniśmy przypomnieć sobie zasady poruszania się na rondzie.

5. Z prawego pasa jedziemy prosto albo w prawo, musimy zatem znajdować się po prawej stronie jezdni.

6. Obserwujmy znaki! Szczególnie ważne są te poziome, które stanowią strzałki kierunkowe. Pomogą nam obrać odpowiedni kierunek jazdy, informując o poszczególnych pasach ruchu.

7. Zmiana pasa ruchu na rondzie oczywiście jest możliwa. Uważajmy jednak, aby przy zmianie pasa ruchu nie doszło do kolizji.

8. Pamiętajmy o pierwszeństwie przejazdu!

9. Przed wjazdem na rondo obserwujmy inne pojazdy. Popatrzmy, który opuszcza rondo, a który zawraca lub skręca w lewo.

10. Nie zapominajmy o obowiązku używania kierunkowskazu! Wbrew mylnym przekonaniom lewy kierunkowskaz nie służy do sygnalizacji wjazdu na rondo.

11. Jazda prawym pasem nie może kończyć się zawracaniem lub skrętem w lewo.

Add comment