REKLAMA

Żółte znaki z czołgami. Co oznaczają?

samochód wojskowy

samochód wojskowy (materiały prasowe)

Informacje dla kierujących pojazdami wojskowymi i pojazdów gąsienicowych

W związku z sytuacją na Ukrainie na polskich drogach pojawiły się "nowe" znaki. Nie są one jednak nowe, tylko zazwyczaj nie są spotykane. Jak wyglądają? Żółte, okrągłe, z symbolem czołgu, strzałkami i liczbami. Jeśli widziałeś taki znak, mogłeś zacząć zastanawiać się, o co chodzi? Jak się zachować, gdy widzisz żółte znaki z czołgami? Nie panikuj. Pierwsza rzecz, którą powinieneś pamiętać to, że to oznakowanie dotyczy wyłącznie wojska.

Znaki z czołgami pojawiają się przy drogach, w momencie gdy zaczynają się krajowe ćwiczenia wojskowe. To nietypowe oznaczenie pojawia się na drogach, ponieważ w takim czasie ruch pojazdów wojskowych jest wzmożony.

Żółte znaki z czołgami - jakie informacje są na nich zakodowane?

Jakie dane przekazują żółte znaki z czołgami? Co możesz wyczytać z mało zrozumiałych liczb? Przede wszystkim wskazują dopuszczalną masę całkowitą pojazdów wojskowych. Ta wartość jest wyrażona w MLC, z angielskiego Military Load Classification. Oprócz tego tablice mogą informować np. o szerokości mostu czy szerokości i wysokości tunelu. Wówczas znaki pojawiają się na początku trasy przejazdu pojazdów wojskowych. Znajdują się również w pobliżu tuneli i mostów.

Gdzie pojawiają się te znaki wojskowe? Głównie w miejscach, gdzie może przejeżdżać kolumna pojazdów wojskowych, czyli w pobliżu lokalizacji baz wojskowych, ewentualnie okresowo na terenach, na których planowane są np. międzynarodowe lub krajowe ćwiczenia wojskowe np. przed obiektami mostowymi leżącymi na drodze przejazdu. Muszą się znajdować w odległości 100m przed przyczółkiem mostu.

Uważaj na pojazdy wojskowe

Nietypowe oznaczenia stanowią informację tylko dla wojskowych. Jeśli nie pamiętasz nic o żółtych znakach z kursu na prawo jazdy, nie wynika to z "krótkiej" pamięci. Okrągłe znaki koloru żółtego dotyczą kierowców pojazdów wojskowych. Oznaczenia od W-1 do W-7 (tak w prawie o ruchu drogowym nazywają się te tablice) nie dotyczą prowadzących samochody osobowe. Wspominaliśmy o tym wielokrotnie, jednak należy to powtórzyć jeszcze raz. Jeśli na drodze zauważyłeś nietypowe oznaczenie, pamiętaj, że stanowią informację tylko dla osób siedzących za kierownicą pojazdów wojskowych!

Obecność tablic możesz zignorować, jednak w ramach ciekawostki warto wiedzieć, co oznaczają poszczególne znaki.:

W-1: klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym

W-2: klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym

W-3: klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych

W-4: klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych

W-5: klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych;

W-6: szerokość mostu lub środka przeprawowego;

W-7: wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu.

Dla kierowców znaki te nie mają żadnej funkcji. Jeśli je zauważysz na drodze, można się jednak spodziewać spotkania z pojazdami wojskowymi. Musisz jednak wiedzieć, że nie są to pojazdy uprzywilejowane. Muszą poruszać się zgodnie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego, chyba że w szczególnych przypadkach używają sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Jak odczytywać klasę obciążenia mostów?

Państwa członkowskie zobowiązane są do wyznaczenia - zgodnie ze standardami NATO - wojskowej klasy obciążenia obiektów mostowych położonych w ciągach dróg publicznych. Znaki z czołgami stosowane są dla oznaczenia klasy obciążenia mostów oraz informacji o szerokości i wysokości mostu czy tunelu. Wówczas jest to informacja dla wojska, czy dany obiekt w ogóle można przejechać.

Numer MLC dotyczy mostów, wiaduktów, promów, tratw i pojazdów. Jest to numer klasy odpowiadający bezpiecznemu obciążeniu obiektu mostowego, wskazujący na maksymalną klasę pojazdów, które w normalnych warunkach mogą poruszać się po obiekcie mostowym lub na drodze.

Jak zachować się z dodatkowymi znakami na drodze?

Jeśli w pobliżu mostów czy na drodze pojawiły się specjalne znaki, jest to dla nas pewien sygnał, jednak te tablice dotyczą kierowców wojskowych. Nakazują kierowcy wzmożoną ostrożność, ponieważ np. na most może wyjechać kolumna pojazdów wojskowych. Jak się zachować w jej obecności? Pamiętaj, że nie są pojazdami uprzywilejowanymi. Nie można wjechać czołgami bezpośrednio na most. Przedstawione na znaku informacje wskazują na klasę obciążenia mostu.

Add comment