REKLAMA

DEKRA CarOperator - aplikacje dedykowane dla importerskich i holdingowych programów sprzedaży samochodów używanych

materiały prasowe

DEKRA CarOperator składa się z następujących głównych modułów:

 • Punkt Dealerski (Sprzedawca, Oceniający Pojazd, Management),
 • Importer,
 • Ubezpieczyciel

Wszystkie moduły pracują w standardzie on-line i wykorzystują bazę danych Eurotax umożliwiając profesjonalną identyfikację pojazdów, ich wyposażenia, a także wycenę pojazdów w zakresie cen sprzedaży i zakupu.

W module Punktu Dealerskiego warto zwrócić uwagę na funkcjonalność analizy ekonomicznej procesu zakupu i sprzedaży pojazdu wspierającą Sprzedawcę podczas procesu zakupu pojazdu używanego, jego usprawnienia oraz późniejszej odsprzedaży.

Pozytywny wynik badania technicznego samochodu skutkuje uzyskaniem Certyfikatu Jakości Pojazdu DEKRA, który stanowi wiarygodna opinię o jego stanie technicznym oraz umożliwia Kupującemu łatwe porównanie wybranych pojazdów. Dotychczas w Polsce wystawionych zostało ponad 50 tys. Certyfikatów DEKRA na samochody używane.

Dostęp dla Managementu pozwala śledzić cały proces zakupu i sprzedaży pojazdów używanych od strony jego efektywności oraz uzyskiwanych marż przez poszczególnych Sprzedawców, a także globalnie przez Punkt Dealerski. DEKRA CarOperator umożliwia automatyczny eksport informacji o pojazdach (w tym niezbędne dane techniczne, listy wyposażenia, fotografie, etc.) na oficjalne strony importera, grup dealerskich czy też najbardziej popularne portale internetowe: otoMoto/Allegro, motoGratka.pl, autotrader.pl. Dzięki modułowi Ubezpieczyciel Sprzedawca ma możliwość kalkulacji stawki ubezpieczenia kosztów ewentualnych napraw/pakietu assistance, a po wystawieniu polisy, DEKRA CarOperator automatycznie przesyła dane pojazdu i właściciela oraz informacje o zawartej polisie do Ubezpieczyciela.

W module Importera zawarte są przede wszystkim rozbudowane moduły analiz statystycznych umożliwiające śledzenie procesu zakupu i sprzedaży pojazdów używanych w całej sieci oraz w podziale na poszczególne punkty dealerskie.

Aplikacje DEKRA CarOperator są przygotowywane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań w zakresie procesu obsługi sprzedaży, procedur obowiązujących w danej sieci dealerskiej, a także corporate design. Obecnie funkcjonujące systemy DEKRA CarOperator pracują niezależnie od siebie i mogą przez cały czas być dowolnie modyfikowane pod kątem bieżących oczekiwań.

Do najważniejszych zalet systemu DEKRA CarOperator możemy zaliczyć:

 • uzyskiwanie wyższych wartości rezydualnych poprzez oferowanie ich w pakiecie z Certyfikatem DEKRA oraz ubezpieczaniem kosztów napraw/assistance,
 • wzrost zaufania potencjalnych klientów do samochodów używanych oferowanych przez sieć/grupę dealerską,
 • standaryzacja procedur w zakresie zarządzania zakupem i sprzedażą pojazdów używanych,
 • uporządkowanie procedur w zakresie oceny technicznej i wyceny wartości samochodów używanych,
 • łatwa i szybka implementacja systemu w sieci dealerskiej – aplikacja pracuje w oparciu o przeglądarkę internetową.

DEKRA Polska wdrożyła system DEKRA CarOperator w:

 • Citroen Polska („Citroen SELECT”),
 • FORD Polska („FORD Używane”),
 • Hyundai Motor Poland („i-Best”),
 • Peugeot Polska („Peugeot Używany Gwarantowany”),
 • Pol-Mot Auto („Sprawdź Używane”)

DEKRA CarOperator to doskonałe narzędzie wspierające i nadzorujące program sprzedaży pojazdów używanych w sieci importera lub grupie dealerskiej.

Add comment