REKLAMA

Gdzie policja może zatrzymywać samochód do kontroli drogowej?

zatrzymanie pojazdu przez policje

zatrzymanie pojazdu przez policje (materiały prasowe)

Zatrzymanie do rutynowej kontroli drogowej. Funkcjonariusz bez munduru ma obowiązek podać przyczynę zatrzymania i okazać legitymację służbową.

Podczas kontroli nieumundurowany funkcjonariusz ma obowiązek okazanie legitymacji służbowej. Dane z dowodu rejestracyjnego policjant umundurowany i policjant nieumundurowany pobierze sam z systemu CEPiK. Prawo jazdy również nie jest dokumentem obowiązkowym w czasie kontroli. Jednostki policji mają dostęp do wszystkich potrzebnych danych. Do zatrzymania samochodu jest uprawniona również Inspekcja Transportu Drogowego. Kontrolę drogową mogą przeprowadzić też inne instytucje.

Ważne, aby zatrzymać samochód w wyznaczonym miejscu. Rutynowa kontrola drogowa to coś zupełnie innego niż zatrzymanie za popełnienie wykroczenia. Poza tym, zarówno funkcjonariusz umundurowany, jak i nieumundurowany ma obowiązek poinformować kierującego pojazdem o powodzie zatrzymania.

Policjant zawsze poda przyczynę zatrzymania. Czasami dochodzi do zatrzymania, aby przeprowadzić kontrolę trzeźwości. Musimy być jednak przygotowani na to, że sprawdzony zostanie stan techniczny pojazdu. Ważne, aby wykonać każde polecenie funkcjonariusza. Wtedy ułatwimy mu pracę i zaoszczędzimy więcej czasu. Możliwe, że chcąc umożliwić identyfikację pojazdu, będziemy musieli otworzyć maskę. Szczegóły dotyczące postawy kierowcy znajdują się w Prawie o ruchu drogowym.

Podsumowanie - umundurowany policjant z własnej woli nie okazuje legitymacji

1. Nie mamy obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. Obecnie niepotrzebny jest też dowód rejestracyjny.

2. Policjant umundurowany ma prawo zatrzymać pojazd niemal w każdej sytuacji, na żądanie osoby kontrolowanej okaże legitymację, a my będziemy mogli poznać dane policjanta.

3. Funkcjonariusz bez munduru ma obowiązek pokazać legitymację służbową, tak aby kierowca mógł dokładnie dojrzeć dane funkcjonariusza. Może on też zatrzymać kierowcę tylko w terenie zabudowanym i to w dzień.

4. W przypadku policjanta, jak i każdego innego funkcjonariusza zasady zachowania opierają się na wykonywaniu wiążących poleceń. Z pewnością policjant poda nam też powód kontroli. Pojazd nie jest nigdy zatrzymywany bez powodu.

5. Niektórych stresuje nawet fakt samej obecności policjanta z latarką z czerwonym światłem. Rutynowa kontrola policyjna to nie powód do stresu. Pamiętajmy, aby trzymać ręce na kierownicy i pozwolić funkcjonariuszom sprawdzić dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów, a także sprawdzić stan techniczny pojazdu

O czym jeszcze pamiętać?

1. Nie wykazujmy frustracji kontrolą drogową, słuchajmy uważnie policjanta i wykonujmy jego polecenia. Jeśli nas o to poprosi, musimy włączyć światła awaryjne.

2. Powody do stresu mają tylko osoby, które wiedzą, że miało miejsce przekroczenie prędkości lub osoby, które popełniły przestępstwo. Dodatkowo, jeśli jest uzasadnione podejrzenie, że stan naszego auta narusza przepisy, możemy nie mieć możliwości dalszej jazdy.

3. W powyższych przypadkach możliwe, że znajdziemy się w środku radiowozu. Stanie się tak, jeśli zajdzie konieczność przetransportowania nas do izby wytrzeźwień, placówki służby zdrowia lub gdy zaistnieje konieczność udzielenia pomocy.

4. Funkcjonariusze mogą na różny sposób wydać sygnał do zatrzymania. Może odbyć się to przy pomocy latarki z czerwonym światłem, ręki czy z pomocą urządzeń nagłaśniających. Wezwanie do zatrzymania może odbyć się też z jadącego radiowozu.

5. Samochód policyjny dobrze działa na naszą psychikę, gdy widzimy go z oddali, zawsze warto sprawdzić, czy mamy włączone światła i zapięte pasy.

Add comment