REKLAMA

Kiedy samochód może zostać odholowany?

Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne (Fot. Pixabay)

Odholowanie samochodu - straż miejska w akcji

Samochód może zostać odholowany na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione służby miejskie. Jeśli straż miejska zauważy, iż został on zaparkowany w miejscu obowiązywania znaku zakazu - zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. Treść ustawy Prawo o ruchu drogowym nakazuje odholować pojazd również w innych sytuacjach. Jeśli pozostawimy pojazd w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch, liczmy się z dodatkowymi kosztami. Do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. 

Podobnie sprawy mają się w przypadku pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową osoby niepełnosprawnej (o obniżonej sprawności ruchowej). Również wtedy może dojść do wydania dyspozycji odholowania samochodu przez przedstawicieli straży miejskiej.

Co jeszcze mówi prawo o ruchu drogowym?

Jeżeli podczas kontroli pojazdów straż miejska wykryje, że dla samochodu pominięto zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności, również zostanie on odholowany. Jeśli dojdzie do złamania przepisu dotyczącego wymiarów - dopuszczalnej masy całkowitej (do 3,5 tony) lub nacisku osi - oznacza to, że samochód powoduje uszkodzenie drogi i zostanie on odholowany.

Do pokrycia jest obowiązany właściciel. Za jedną dobę przechowywania pojazdu, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, mowa o płatności w wysokości 31 złotych za dzień i 503 złotych za usunięcie pojazdu, który utrudnia ruch.

Jeśli niemożliwe jest zabezpieczenie pojazdu na drodze (w miejscu postoju), konieczne będzie jego odholowanie z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej. Pojazd nie jest jednak wtedy usuwany z drogi na koszt właściciela.

Jak uniknąć opłat?

Upewnij się, że nie parkujesz na miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Sprawdź, czy w żadnym przypadku, jego pozycja nie zagraża bezpieczeństwu. Samochód będzie przemieszczony lub usunięty także wtedy, gdy zaparkujemy go w niedozwolonym miejscu. Usuwany z drogi pojazd to olbrzymie koszty w wysokościach określonych w przepisach ruchu.

Dbajmy o stan ubezpieczenia - niejednokrotnie dochodzi do usunięcia pojazdu w przypadkach, gdy pominięto zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia.

Myślmy o innych! Miejsca przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej (o obniżonej sprawności ruchowej) są wyraźnie oznaczone. Parkowanie na miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby, która ma trudności w samodzielnej egzystencji, jest brakiem kultury i szacunku.

Kiedy jeszcze pojazd może zostać odholowany?

Pozostawienia auta na linii torów tramwajowych oznacza wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela. Jeśli pojazdem kierowała osoba nietrzeźwa lub kierowca nieposiadający odpowiednich uprawnień, zostanie on usunięty na koszt właściciela. Wystrzegajmy się niepotrzebnych błędów. Parkowanie w pobliżu znaku wskazującego, że pozostawiony w tym miejscu pojazd jest usuwany, to skrajna bezmyślność.

Uważajmy szczególnie w pośpiechu, desperacko szukając miejsca na parkingu pod galerią handlową, narażamy się na mandat. Nasz samochód wbrew pozorom może być bardzo łatwo usunięty na koszt właściciela. Nie znajdując wolnego miejsca, często stajemy, gdzie jest to zabronione i utrudnia komunikację.

Podsumowanie - przypadki, gdy zaparkowany pojazd zostanie usunięty na podstawie decyzji wydanej przez uprawnione podmioty

Jeśli dojdzie do pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.

W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd może zostać odholowany.

Samochód zostanie usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

Na podstawie dyspozycji wydanej przez straż miejską, gdy nie doszło do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Musi zastać usunięty z drogi (na koszt właściciela), na podstawie wykrycia przekroczenia wartości masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego.

W przepisach ruchu drogowego istnieje zapis, że pojazd jest usuwany z drogi, jeśli kierowca jest nietrzeźwy lub nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Pojazd zostaje przemieszczony lub usunięty, jeśli powoduje uszkodzenie drogi.

Add comment