REKLAMA

Kod 96 na prawie jazdy. Co oznacza?

prawo jazdy z kodem 96

prawo jazdy z kodem 96 (materiały prasowe)

Posiadanie prawa jazdy kategorii B - do czego uprawnia?

Ten rodzaj prawa jazdy to najpopularniejsze uprawnienie. Dzięki niemu możesz prowadzić samochód osobowy. Uprawnia do kierowania pojazdami dostawczymi. Obejmuje również samochody ciężarowe, których dopuszczalna masa całkowita wynosi do 3,5 tony z wyjątkiem autobusu. To prawo jazdy uprawnia także do kierowania pojazdem jednośladowym, którego pojemność wynosi do 125 cm3.

Możesz również prowadzić pojazd samochodowy wyposażony w przyczepę lekką, czyli o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. Nie musi być ona wyposażona w hamulec najazdowy. Posiadanie prawa jazdy kat. B uprawnia także do ciągnięcia przyczepy innej niż lekka, jednak masa przyczepy oraz samochodu nie może przekroczyć 3500 kg.

Co, jednak jeśli chcesz holować cięższą przyczepę? W takim przypadku warto rozważyć uzyskanie kodu 96.

Prawo jazdy kategorii B - czym jest dodatkowy kod 96?

Jazda z prawem jazdy kat. B uprawnia do poruszania się pojazdami określonymi w przepisach, o których pisaliśmy powyżej. Prawo jazdy B+E pozwala kierować zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego w kategorii B (DMC do 3,5 tony) oraz przyczepy, której RMC nie przekracza RMC pojazdu ciągnącego. Masa całego zespołu nie może przekroczyć 7 ton. Każdy pojazd ma w dowodzie rejestracyjnym określoną maksymalną masę przyczepy. Jeśli RMC przyczepy jest wyższa niż 3,5 tony, a niższa niż 7 ton, wówczas pomocny może się okazać kod 96.

Uzyskanie kodu 96 pozwala na ciągnięcie nie tylko przyczep kempingowych. Kierowcy z tym rozszerzeniem mogą podróżować samochodem w towarzystwie lawety do przewozu samochodów oraz przyczepy do transportu motocykli czy quadów, ale także maszyn budowlanych.

Oczywiście muszą być przy tym spełnione dwa warunki:

- rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może przekraczać RMC samochodu (art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym);

- stosunek dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) samochodu do DMC przyczepy musi wynosić 1,33:1 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. Dz. U. 03.32.262 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia).

Prawo jazdy z kodem 96 jest respektowane również w wielu krajach Starego Kontynentu. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, mówi, że taki dokument powinien być honorowany we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Co trzeba zrobić, by uzyskać kod 96?

Prawo jazdy kategorii B z kodem 96 jest niezwykle przydatne. Co trzeba zrobić, aby uzyskać takie uprawnienia? Konieczne jest posiadanie uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. B. Ważne jest również osiągnięcie odpowiedniego wieku. Musisz mieć ukończone 18 lat i zdać egzamin państwowy.

Przed egzaminem konieczne jest zgłoszenie się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta. Wypełnij wniosek i załącz fotografię. Wówczas uzyskasz numer PKK, z którym należy zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Tam ustalisz datę egzaminu państwowego. Zachodzi także konieczność wniesienia opłaty.

W przypadku egzaminu państwowego na uzyskanie kodu 96 nie obowiązuje część teoretyczna. Od razu następuje egzamin praktyczny. W jego trakcie kierowca zostanie sprawdzony w poszczególnych zadaniach:

sprawdzenie stanu technicznego pojazdu;

przygotowanie do jazdy;

złączenie pojazdu samochodowego;

włączenie świateł odpowiednich do jazdy, ruszenie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu;

wykonanie na placu manewrowym losowo wybranego działania;

pokonanie danej trasy w ruchu drogowym.

Koszt prawa jazdy z kodem 96

Aby uzyskać kod 96 do prawa jazdy, wystarczy zdanie egzaminu państwowego z części praktycznej. Za dodatkowe uprawnienia trzeba oczywiście zapłacić. Cena egzaminu na kod 96 jest niższa niż w przypadku kategorii B+E. Koszt pojedynczego podejścia to 170 złotych.

Add comment