REKLAMA

Rewolucja w kodeksie drogowym. Co zmieni się od grudnia 2021?

Zmiany w kodeksie drogowym

Zmiany w kodeksie drogowym (Materiały prasowe)

Dlaczego dokonano zmiany treści ustawy prawo o ruchu?

W tym roku kalendarzowym dokonano już jednej zmiany w przepisach. W poprzednim kwartale do kodeksu drogowego trafiły definicje: hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego oraz urządzenia wspomagającego ruch. Wprowadzono również przepisy regulujące sposoby ich użytkowania. Zmieniono także limity prędkości w obszarze zabudowanym, określono minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu na drogach szybkiego ruchu oraz na autostradach. Na koniec zmieniono zasady poruszania się pieszych.

To nie koniec zmian na ten rok. W grudniu wejdzie w życie kolejna nowelizacja. Ma ona na celu zmniejszenie ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących. Rządzący stwierdzili, że wraz ze stosowaniem surowszych kar, będzie mniej wypadków, ponieważ kierowcy będą ostrożniejsi.

Straty dla budżetu państwa z tytułu zdarzeń drogowych cały czas rosną. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo oraz przyśpieszyć ściąganie należności. Zdecydowano się również na kierowanie środków pochodzących z mandatów na budowę dróg. Nowym rozwiązaniem jest ustalanie wysokości proponowanego mandatu oraz zmiana czasu na usunięcie karnych punktów.

Dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych

W wielu krajach takich, jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania włączanie do taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych informacji o wykroczeniach kierowcy jest na porządku dziennym. Co to zmienia? Dzięki temu towarzystwa ubezpieczeniowe mogą zaoferować niższe składki kierowcom, którzy jeżdżą przepisowo i bezpiecznie. Od grudnia 2021 roku po zmianie przepisów firmy ubezpieczeniowe będą miały dostęp do historii wykroczeń kierowcy. Wszelkie dane będą pochodzić z CEPiK, czyli Centrum Ewidencji Pojazdów. Po określeniu wysokości ubezpieczenia oraz zaoferowaniu stawki kierowcy towarzystwo będzie miało usunąć wszelkie informacje o punktach karnych kierowcy ze swojej bazy.

Naruszenie przepisów ruchu drogowego, a punkty karne

Zmiany w kodeksie wykroczeń dotyczą również punktów karnych. Są one usuwane po jakimś czasie. Nowe przepisy oprócz tego, że będą wiązać składkę ubezpieczenia z liczbą punktów karnych, to dodatkowo wprowadza zapis, że będą one kasowane po dłuższym czasie. Ma to usprawnić procesu uregulowania mandatu. Obecnie maksymalna liczba punktów karnych za niektóre wykroczenia to 10. To się nie zmienia. Zmienia się natomiast czas ich obowiązywania. Usunięcie punktów karnych będzie odbywało się po 2 latach od dnia zapłaty grzywny. Ma to doprowadzić do szybkiego wykonania kary i łatwiejszego ściągania należności.

Prawo o ruchu drogowym — zmiany w postępowaniu mandatowym

Zaostrzenie kar ma skutkować poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obejmuje ono również zmiany wysokości mandatów. Przekroczenie prędkości o 30 km/h niezależnie czy miało to miejsce w terenie zabudowanym, czy nie, będzie od grudnia kosztować 1,5 tysiąca złotych. Jeśli w ciągu 2 lat od tego wydarzenia, kierowca ponownie popełni takie wykroczenie, mandat będzie wynosił już 3 tysiące złotych.

Jeśli kierowca nie ma wymaganego uprawnienia do poruszania się samochodem, nie będzie możliwości kontynuowania jazdy. Nowe zmiany przewidują konfiskatę auta i czasowe niedopuszczenie pojazdu do ruchu. Może się okazać, że konieczne będzie czasowe wyrejestrowanie pojazdu. Zmianie ulegną również mandaty, które są określone w taryfikatorze ujętym w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych jako mandatów za różne rodzaje wykroczeń.

Kara grzywny a zmiany w przepisach

W przypadku wykroczeń drogowych, po zmianie przepisów, nakładane będą na kierowców wyższe kary. Maksymalna kara grzywny będzie wynosić 30 tysięcy złotych. Na sprawcę wykroczenia nałożone mogą być różne kary w zależności od popełnionego czynu:

prowadzenie w stanie nietrzeźwości — kierujący zostanie ukarany grzywną od 2,5 tysiąca złotych lub karą ograniczenia wolności;

nieprawidłowe zachowanie względem pieszego — np. omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa sąd może zdecydować o pozbawieniu wolności kierowcy. Kara grzywny wyniesie od 1,5 tysiąca złotych;

w przypadku uszkodzenia mienia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego — jeśli naruszenie zostało stwierdzone, kierowca zapłaci grzywnę od 1,5 tysiąca złotych.

w przypadku zbiegu wykroczeń — kwota ta wynosić będzie do 6 tysięcy złotych;

w przypadku wykroczenia z udziałem pojazdów szynowych — obowiązkiem kierowcy, który dopuści się wykroczenia, będzie zapłata grzywny w wysokości od 2 tysięcy złotych.

Popełnione wykroczenia drogowe będą teraz słono kosztować. Wysokość grzywny będzie korelowała z rodzajem popełnianych wykroczeń. Oczywiście jeśli sprawca ponownie popełni to samo wykroczenie w krótkim czasie, stawki będą jeszcze wyższe.

Add comment