REKLAMA

Samochody używane z gwarancją i bezpłatnymi naprawami

Fot. Pixabay.com

Fot. Pixabay.com (Fot. Pixabay.com)

asdasd asd

Biorąc pod uwagę wiele aspektów,

zdobyliście informacje o wybranym modelu, sprawdziliście

i porównaliście ceny, roczniki, wyposażenie i stan technicz-

ny. Staraliście się być obiektywni w ocenach, aby wybrać

jak najlepiej. Pamiętajmy są to ciężko zarobione pieniądze.

A jak było po zakupie? Czy warto byłoby zrobić coś inaczej,

patrząc z perspektywy czasu podjąć inne, trafniejsze decy-

zje? Przecież wybór samochodu to często wybór emocjo-

nalny. Wielu nieprzewidzianych wcześniej kłopotów można

było uniknąć i nie narażać się na bardzo kosztowne wydatki

przy usuwaniu awarii nabytego z drugiej ręki auta. Spróbuj-

my sprawić, aby kupno następnego używanego auta było

wsparte przede wszystkim rozsądkiem.

Klient stara się nabyć auto po okazyjnej cenie w doskona-

łym stanie technicznym. Kupującemu zazwyczaj towarzyszy

w takich sytuacjach niepokój o to co niewidoczne i ukryte,

o wszelkie wady i usterki lub naturalne zużycie elementów

pojazdu wynikające z jego dotychczasowej eksploatacji. Nie

wszystko bowiem można dostrzec i sprawdzić. Czy chce-

my mieć pewność, iż postępujemy właściwie decydując

się na zakup wybranego samochodu? Czy potrzeba po-

twierdzenia, że zadbano o wszystko, aby ten zakup cieszył

Właściciela i jego bliskich przez długi czas bez zbędnych

Biorąc pod uwagę wiele aspektów, zdobyliście informacje o wybranym modelu, sprawdziliście i porównaliście ceny, roczniki, wyposażenie i stan techniczny. Staraliście się być obiektywni w ocenach, aby wybrać jak najlepiej. Pamiętajmy są to ciężko zarobione pieniądze. A jak było po zakupie? Czy warto byłoby zrobić coś inaczej, patrząc z perspektywy czasu podjąć inne, trafniejsze decyzje? Przecież wybór samochodu to często wybór emocjonalny. Wielu nieprzewidzianych wcześniej kłopotów można było uniknąć i nie narażać się na bardzo kosztowne wydatki przy usuwaniu awarii nabytego z drugiej ręki auta. Spróbujmy sprawić, aby kupno następnego używanego auta było wsparte przede wszystkim rozsądkiem.

Klient stara się nabyć auto po okazyjnej cenie w doskonałym stanie technicznym. Kupującemu zazwyczaj towarzyszy w takich sytuacjach niepokój o to co niewidoczne i ukryte, o wszelkie wady i usterki lub naturalne zużycie elementów pojazdu wynikające z jego dotychczasowej eksploatacji. Nie wszystko bowiem można dostrzec i sprawdzić. Czy chcemy mieć pewność, iż postępujemy właściwie decydując się na zakup wybranego samochodu? Czy potrzeba potwierdzenia, że zadbano o wszystko, aby ten zakup cieszył Właściciela i jego bliskich przez długi czas bez zbędnych dodatkowych kłopotów i kosztów? Jeśli tak, to rolę bufora może spełnić doskonale Program VIP Gwarant Service, oferując ochronę dla większości podzespołów w pojazdach używanych.

Jak to możliwe, aby używany pojazd można zabezpieczyć tak szerokim zakresem gwarancji? Otóż u podstawy Programu VIP Gwarant Service , leży doświadczenie i wieloletnia wiedza zdobyta w obrocie pojazdami używanymi. Wiemy, gdyż sprawdziliśmy to empirycznie, że rzetelne i fachowe podejście do tematu jest możliwe i przynosi wymierne korzyści. Dzięki temu oferujemy tak szerokie możliwości. Gwarantujemy, że w ramach wybranego przez Państwa Programu VIP Gwarant Service, otrzymują Państwo w przypadku wystąpienia nieprzewidzianej awarii, dostęp do wybranego serwisu z puli blisko 600 placówek Bosch Car Service, AutoCrew lub VIP Serwis.

Nabycie Programu VIP Gwarant Service odbywa się podczas zakupu pojazdu bezpośrednio u Partnera Programu VIP Gwarant Service w Auto-Komisie lub Salonie aut używanych. Informacje o Partnerach, lokalizacji, oraz naszej ofercie znajdziecie Państwo na stronie vipgwarant.pl w zakładce Dealerzy.

Nasuwa się pytanie: czy warto korzystać z takiej ochrony? Do niedawna nie było takich możliwości, a obecnie są one dostępne i zdobywają coraz większe uznanie na wymagającym rynku motoryzacyjnym. Wiąże się to w dużej mierze z coraz wyższą świadomością konsumentów i ich coraz wyższymi wymaganiami. Dużą rolę w rozwoju Programu VIP Gwarant Service spełnia pozytywna ocena dotychczasowych użytkowników, aktywnie korzystających z przysługujących im praw do bezgotówkowego usunięcia powstałych usterek. Ich dobra ocena naszego Programu gwarancyjnego i dzielenie się tą oceną z gronem znajomych przysparza wielu nowych zainteresowanych. Dobry, sprawdzony Program VIP Gwarant Service rozwija się sukcesywnie i zdobywa coraz więcej użytkowników. Szanowny Kliencie, dokonaj wyboru i bądź pewien, że to co najlepsze staje codziennością i standardem, przy Twoim udziale.

Add comment