REKLAMA

Zwrot auta po zakupie - co zrobić w takiej sytuacji?

zwrot zakupionego auta

zwrot zakupionego auta (materiały prasowe)

Co to jest rękojmia?

Często mówi się o dążeniu do obniżenia ceny z tytułu rękojmi, jednak co to tak naprawdę znaczy? Dla kogoś, kto nie orientuje się w zawiłościach prawa, może to być obcy termin. Otóż rękojmia, z której tytułu możesz żądać obniżenia ceny, oznacza, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego. Jeśli po zakupie samochodu okaże się, że ma on wadę fizyczną lub prawną, wówczas jest to powód do odstąpienia od umowy. Ta odpowiedzialność sprzedawcy to właśnie rękojmia. Szczegóły dotyczące tego pojęcia są zawarte w Kodeksie cywilnym w art. 556. Wyłączenie odpowiedzialności następuje w momencie, w którym kupujący wiedział o wadach, znał historię pojazdu, a właściciel komisu lub sprzedawca prywatny poinformował go o takiej sytuacji. Wówczas nie ma mowy o odstąpieniu od umowy sprzedaży czy obniżeniu ceny pojazdu. W takiej sytuacji sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Obie strony transakcji były wobec siebie szczere. Dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi zależy, czy przedmiot był nabyty od prywatnego sprzedawcy, czy od firmy, jaką jest np. komis samochodowy.

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - co takiego mówi?

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku jest regulatorem w obszarze sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej. Mówi wprost, że jeśli sprzedawca wiedział i zataił wady pojazdu, to odpowiada za to przed kupującym. W przypadku zakupu samochodu, dzięki tej ustawie możesz skutecznie dochodzić swoich praw. Towar może zostać uznany za niezgodny z umową:jeśli kupiliśmy samochód i nie odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę;jeśli po zakupie od osoby prywatnej, stwierdzono, że nie nadaje się do celu określonego w umowie;jeśli ujawnienie wad pojazdu uniemożliwia korzystanie z towaru w sposób, w który zwykle jest używany;jeśli samochód nie odpowiada właściwościom cechującym dany rodzaj towaru.

Żądanie odszkodowania z tytułu rękojmi, wymiany pojazdu lub obniżenia ceny

Czego możesz domagać się z tytułu rękojmi? Jeśli stwierdzone zostały wady fizyczne lub wady prawne, wówczas masz kilka możliwości. Możesz żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Przepisy mówią jasno, że możesz żądać od sprzedawcy naprawy używanego samochodu. Musi to zrobić nieodpłatnie. Żądanie naprawy to jedna możliwość. Druga z nich mówi, że sprzedawca podlega obowiązkowi wymiany rzeczy na taką, która zgadza się ze stanem zawartym w umowie.

Już wiesz, że od sprzedawcy możemy żądać naprawy pojazdu, jednak czy zawsze się to opłaca? Kiedy możesz odstąpić od umowy kupna samochodu, dokonać zwrotu samochodu lub złożyć żądania zejścia z ceny? Oto te sytuacje:Czasami może być tak, że wady są duże i niemożliwe jest ich usunięcie. Wówczas możesz oddać pojazd sprzedającemu i żądać od niego odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży samochodu. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się cenę auta, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady. Czasami po zakupie na rynku wtórnym, naprawa jest niemożliwa, bądź nieopłacalna. Wówczas doprowadzenie rzeczy do stanu używalności nie ma sensu. Wówczas sprzedawca musi znaleźć rozwiązanie wobec kupującego. Inny sposób zaspokojenia jego potrzeb, która dopuszcza zwrot zakupionego auta i dochodzenia roszczeń, to gdy usunięcie wady będzie wiązało się z pojawieniem się nadmiernych niedogodności dla konsumenta.Obniżenie ceny lub zwrot auta kupionego jest możliwy, jeśli sprzedawca nie dokona napraw w ustalonym wcześniej terminie. Pomniejszona cena powinna być proporcjonalna do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą, pozostaje do tej bez wady.

Co zrobić po wykryciu wady?

Długość odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynosi 2 lata od daty wydania samochodu kupującemu. W przypadku wykrycia wady masz 2 miesiące na to, by zgłosić niezgodność towaru z opisem. Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady samochodu powinno się rozpocząć od razu, by nie przegapić określonych terminów. Sprzedawca niezwłocznie powinien poinformować klienta, czy uznaje, czy oddala roszczenia konsumenta. Co jeśli w tym czasie nie otrzymamy odpowiedzi? Wówczas ma miejsce domniemanie uznania roszczeń konsumenta.

Kupno samochodu — uważaj na nieuczciwych sprzedawców

W chwili zawarcia umowy pojazd zmienia swojego właściciela. W przypadku transakcji, której przedmiotem jest wadliwy towar, możesz walczyć o swoje prawa. Wystarczy złożyć oświadczenie, w którym możesz zawrzeć takie informacje: zakupiłem samochód używany i jest on niezgodny z umową. Ogólne przepisy kodeksu cywilnego określają, że żądania obniżenia ceny za używane auto są możliwe, jeśli zostanie dowiedzione, że problem istniał przed podpisaniem umowy i sprzedający o tym wiedział. Zdarza się, że nie można dokonać usunięcia wady, np. jeśli wymagałoby nadmiernych kosztów lub zabieg ten narażałby kupującego na straty. Wówczas sprzedający zobowiązuje się wobec kupującego. Wymieni rzecz wadliwą i w ten sposób rozwiąże problem.

Add comment