REKLAMA

Ubezpieczenie AC kalkulator - wybierz najlepsze warunki polisy dostosowane do Twoich potrzeb!

Ubezpieczenie AC kalkulator - wybierz najlepsze warunki polisy dostosowane do Twoich potrzeb!

 

Ubezpieczenie AC kalkulator - wybierz najlepsze warunki polisy dostosowane do Twoich potrzeb! (Ubezpieczenie AC kalkulator - wybierz najlepsze warunki polisy dostosowane do Twoich potrzeb!)

Czym jest ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie autocasco, czyli AC możesz, ale nie musisz wykupić dla swojego samochodu. O ile OC zapewnia świadczenia dla poszkodowanych przez Ciebie w wypadkach i kolizjach, AC skupia się na Twoim pojeździe. Pozwala ono uzyskać wypłatę świadczenia, jeśli Twój samochód zostanie skradziony albo zniszczony wskutek działania sił natury lub nieznanych osób trzecich, ale również w innych przypadkach. Jeśli w wyniku spowodowanego przez Ciebie wypadku będziesz musiał wymienić w pojeździe zderzak, koszty pokryje ubezpieczyciel w ramach AC.

 

Jednak wiedz również, że fakultatywne ubezpieczenie AC w każdym towarzystwie może mieć inną konstrukcję i zakres ochrony. Kwestie te nie są regulowane prawnie – wynikają z indywidualnej oferty ubezpieczyciela i negocjacji z nim. Zobacz, jak dopasować zakres ochrony w AC do swoich potrzeb.

Elementy składowe ubezpieczenia autocasco

W zależności od wybranego wariantu, ubezpieczenie AC może zapewniać różny zakres ochrony dla Ciebie i Twojego samochodu. Chronić może ono przed finansowaniem z własnej kieszeni Twojego auta, jeśli zostanie ono uszkodzone lub zniszczone w wyniku działania:

 •   sił natury,
 •   nieznanych osób trzecich,
 •   zwierząt,
 •   Twojego własnego – jeśli doznasz szkody w wypadku spowodowanym przez siebie.

W wielu przypadkach autocasco ujmuje również ryzyko kradzieży samochodu czy elementów jego wyposażenia. Im szerszy zakres ochrony, tym lepiej będziesz chroniony, ale i będziesz musiał zapłacić wyższą składkę. Sprawdź, na jaki wydatek musisz się przygotować i jakie kryteria wpływają na cenę ubezpieczenia AC.

Ile kosztuje AC?

Istnieje wiele wariantów ubezpieczenia autocasco, różniących się między sobą zakresem ochrony, ale i parametrami, dlatego koszt ubezpieczenia tego rodzaju może być inny, nawet w przypadku tego samego samochodu.

 

Jeśli szukasz informacji o tym, ile zapłacisz za AC kalkulator online, odpowie Ci na to pytanie. Dostępny jest on na stronie towarzystwa UNIQA. Zanim uzyskasz wysokość składki na autocasco, musisz podać kilka ważnych informacji w polisie ubezpieczeniowej wpływających na cenę AC:

 •   Wysokość sumy gwarancyjnej – wypłacana jest ona przy wystąpieniu szkody całkowitej.
 •   Franszyza redukcyjna – inaczej udział własny w szkodzie, czyli poziom kwotowy lub procentowy wartości szkody, jaką pokryjesz z własnej kieszeni.
 •   Franszyza integralna – inaczej minimalna kwota, do której ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności odszkodowawczej.
 •   Metoda likwidacji szkód – warsztatowa, na kosztorys lub w ASO.
 •   Uwzględnianie amortyzacji części – jeśli będzie to ujęte w polisie, odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela będzie niższe, podobnie jak składka ubezpieczeniowa.
 •   Stosowanie przy naprawie części oryginalnych lub zamiennych.
 •   Stała suma ubezpieczenia – bez uwzględniania utraty wartości pojazdu w czasie lub z uwzględnieniem takiej straty.

W zależności od konfiguracji Twojej polisy AC będzie miała ona inną składkę. Możesz ją obniżyć, jeśli ubezpieczyciel będzie likwidował szkodę kosztorysowo, z wykorzystaniem części zamiennych, przy zmiennej sumie ubezpieczenia i wysokich poziomach franszyzy integralnej i redukcyjnej.

Jednak pamiętaj, że zbijanie do minimum wysokości składki na AC przyniesie oszczędności, ale będzie skutkowało ograniczoną ochroną ubezpieczeniową. Czasem lepiej zapłacić więcej, a mieć polisę idealnie dostosowaną do swoich potrzeb.

 

 

 

Add comment