REKLAMA

Czy kolumna wojskowa musi przestrzegać przepisów drogowych?

kolumna wojskowa

kolumna wojskowa (materiały prasowe)

Jak rozpoznać kolumnę pojazdów wojskowych?

Kolumna pojazdów wojskowych różni się od kolumny cywilnej pojazdów przede wszystkim ilością pojazdów. Liczba pojazdów jadących w kolumnie cywilnej to 10, w przypadku ciężarówek, może ich być jedynie pięć. Ograniczenia nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Kolumna wojskowa może być znacznie większa. Dodatkowo początek kolumny rozpoznamy po tym, że pierwszy pojazd znajdujący się w zorganizowanej kolumnie, wyposażony jest w pomarańczową tabliczkę. Tak samo oznaczony jest ostatni pojazd, który kolumnę zamyka.

Pojazdy cywilne w zorganizowanej kolumnie, muszą zachować od siebie odpowiednią odległość. Wynosi ona min. 500 metrów dla kolumn pojazdów samochodowych, a 200 dla kolumn pozostałych pojazdów. Zachowanie jej pomiędzy jadącymi kolumnami pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nie jest wymagana.

Przejazd kolumny, w skład której wchodzi więcej niż pięć pojazdów, musi być zatwierdzony pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego. To zaś wydawane jest przez właściwy organ wojskowy.

Kolumny wojskowe możemy podzielić na dwa typy: uprzywilejowane oraz nieuprzywilejowane. Poruszanie się w kolumnie nieuprzywilejowanej nie zwalnia kierującego pojazdem z przestrzegania prawa. Uprzywilejowana kolumna pojazdów wojskowych nie musi stosować się do przepisów ruchu drogowego.

Czym jest uprzywilejowana kolumna pojazdów wojskowych?

Kolumna pojazdów uprzywilejowanych charakteryzuje się tym, że na jej początku i końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane z włączonymi sygnałami świetlnymi, wydające jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Są to pojazdy żandarmerii wojskowej, straży granicznej oraz innych służb, które mają na to zezwolenia.

To, co odróżnia kolumnę wojskową uprzywilejowaną od tej nieuprzywilejowanej, to prawo do nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Ponadto, takiej kolumny nie możemy wyprzedzać w każdych warunkach. Jest to możliwe tylko i wyłącznie w terenie niezabudowanym, chyba że pojazd eskortujący daje wyraźne sygnały kierowcy, aby tego nie robił, np. zbliża się do środka jezdni lub daje sygnały świetlne. Wtedy musimy stosować się do poleceń. Nieuprzywilejowaną możemy wyprzedać wszędzie, stosując się do obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym.

Przejazd kolumny wojskowej stanowiących wyposażenie militarne innego kraju, zawsze muszą być eskortowane przez pojazd uprzywilejowany. W przeciwnym razie taki przejazd drogowy jest uznawany jako zwykła kolumna i musi przestrzegać każdego przepisu.

Kolumna pojazdów wojskowych w ruchu drogowym - zachowaj szczególną ostrożność

Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje kierowcę do zachowania bezpieczeństwa i szczególnej ostrożności w przypadku poruszania się w pobliżu kolumny. Kolumna wojskowa jest możliwa do wyprzedzenia pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. Kierowcy muszą jednak pamiętać o kilku dodatkowych kwestiach.

Niezależnie od tego, jakim typem jest dana kolumna, musimy zachować szczególną ostrożność w trakcie jej wyprzedzania oraz gdy poruszamy się za nią lub przed nią. Jest to oczywiste. Tak samo jak fakt, że obowiązuje zakaz wjeżdżania pomiędzy pojazdy kolumny. Zabrania się tego niezależnie czy składa się ona z motorowerów, motocykli czy nawet wózków rowerowych. Pamiętajmy również, że kierowcy transporterów lub ciężarówek mogą nie zauważyć samochodu z racji na martwe pole. Mniejsza widoczność jest tutaj dużym niebezpieczeństwem. Warto więc stosować się do przepisów i zachować bezpieczną odległość.

Add comment