REKLAMA

Ubezpieczenie OC samochodu - co tak naprawdę obejmuje?

Your Car Covered Insurance Question Mark

 

Your Car Covered Insurance Question Mark (Andrey Popov / Andrey Popov - stock.adobe.com)

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie samochodu OC to nic innego jak obowiązkowa polisa komunikacyjna. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że jej zakres jest ustawowo określony, dlatego bez względu na to, na jakie towarzystwo ubezpieczeniowe się zdecydujemy, będziemy mogli liczyć na dokładnie to samo. Co obejmuje ubezpieczenie OC? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w art. 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia".

 

Co w praktyce daje nam ubezpieczenie OC?

Mówiąc krótko, ubezpieczenie OC zadziała w przypadku, gdy na skutek użytkowania danego pojazdu, wyrządzimy komuś szkodę. Warto wspomnieć, że ubezpieczenie to nie odnosi się wyłącznie do sytuacji, kiedy danym samochodem się poruszamy. Jeśli szkoda zostanie wyrządzone w czasie wysiadania lub wsiadania do auta, a także w momencie jego rozładunku czy załadunku oraz garażowani, postoju czy zatrzymania, ubezpieczenie OC również ją obejmie.

W jakich wypadkach ubezpieczenie OC nam nie pomoże?

Kiedy już wiesz, jakie sytuacje obejmuje ubezpieczenie OC, warto wspomnieć o tym, w jakim zakresie polisa ta zostaje wyłączone. W przypadku następujących szkód, ubezpieczenie OC nam nie pomoże:

  • W przypadku szkód w przewożonych za opłatą przesyłkach czy ładunkach.
  • Kiedy mamy do czynienia ze szkodą polegającą na utracie biżuterii, gotówki czy papierów wartościowych.
  • W momencie, gdy chodzi o skażenie lub też zanieczyszczenie powietrza.

Jak widać, są to dość nietypowe szkody, które zdarzają się naprawdę rzadko. Większość innych może zostać pokryta ubezpieczeniem OC. 

 

 

 

Add comment