REKLAMA

Wady prawne samochodu. Wszystko sprawne, ale nie można jeździć

Zdjęcie ilustracyjne.

Zdjęcie ilustracyjne. (Fot. xb100/Freepik)

Czym jest wada fizyczna i prawna - rzecz obciążona prawem osoby trzeciej?

Każdy, kto podejmuje się sprzedaży, bierze na siebie odpowiedzialność za daną rzecz z tytułu rękojmi. Wadą fizyczną samochodu jest niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. O pojęciu wady prawnej możemy przeczytać w art. 556 Kodeksu Cywilnego. Zapis o zabezpieczeniach z tytułu rękojmi brzmi następująco: Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej. Tak mówi litera prawa, ale co z tego wynika? Pojazd jest obciążony wadą prawną, jeśli należy do osoby trzeciej. Nie można sfinalizować sprzedaży, jeśli nie jest wyłączną własnością sprzedawcy. Oprócz tego istotną kwestią jest czy sprzedawca nie ma ograniczonych praw z decyzji lub orzeczenia właściwego organu, co do użytkowania i korzystania z danego samochodu. Jeśli okaże się, że nie może w pełni dysponować pojazdem, w świetle prawa jest to wada prawna.

Zatrzymany dowód rejestracyjny

Wady prawne pojazdu wynikają często z niedopełnienia formalności lub przekroczeniu uprawnień sprzedawcy. W momencie zakupu może się okazać, że dowód rejestracyjny auta jest zatrzymany. Co w takiej sytuacji? Niestety nie skończy się tylko na spisanej umowie. Sprzedający musi napisać upoważnienie, dzięki któremu kupujący będzie mógł odebrać dokument w odpowiednim czasie.

Co możemy zakwalifikować jako wadę prawną?

Zanim strony zdecydują się podpisać umowę, trzeba dokładnie obejrzeć samochód oraz całą dokumentację. Oto kilka przykładów wad, które mogą zostać uznane jako podstawa do dochodzenia swoich praw z tytułu rękojmi:

·        samochód pochodzi z kradzieży - oczywiście bardzo ciężko jest poznać, że nabywane auto jest kradzione. Kupujący musi być bardzo czujny i sprawdzić pochodzenie pojazdu w przypadku, jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości,

·        auto nie ma ważnego badania technicznego - warto zajrzeć do dowodu rejestracyjnego i sprawdzić, czy możemy danym autem włączyć się do ruchu. Zdarza się, że po prostu skończyły się miejsca na pieczątkę. Wówczas aktualne badanie zostało zapisane tylko i wyłącznie w bazie CEPiK,

·        brak aktualnego ubezpieczenia OC - przed rozpoczęciem prac nad umową zadaniem kupującego jest sprawdzić ubezpieczenie OC. Bez wykupionej polisy pojazd nie powinien wyjeżdżać na drogę.

·        samochód jest zabezpieczeniem kredytu sprzedającego - w przypadku, gdy auto jest zabezpieczeniem kredytu, nie można go będzie przerejestrować, aż do spłacenia całego długu,

·        niezalegalizowana instalacja gazowa - w momencie kontroli auto musi posiadać zalegalizowaną i zgodną z homologacją instalację gazową. W innym wypadku na właściciela może zostać nałożona kara,

·        nieczytelny numer VIN - numer nadwozia powinien być widoczny i czytelny. Jeśli tak nie jest, konieczne jest jego ponowne nabicie.

Co zrobić, gdy rzecz sprzedana ma wadę?

Jeśli wejdziemy w posiadanie samochodu, a w trakcie użytkowania zostaną ujawnione wady, należy jak najszybciej poinformować o tym sprzedawcę. Można to zrobić listownie lub ustnie, jednak w przypadku drugiego scenariusza warto zadbać, by przy rozmowie znajdowała się osoba trzecia. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy z tytułu wady, jeśli poprzedni właściciel nie wymieni rzeczy sprzedanej na wolną od wad lub wadę usunie. Warto jednak pamiętać, że okres przedawnienia roszczeń po zakupie danej rzeczy od osoby fizycznej obowiązuje 365 dni.

W jaki sposób uniknąć kupna samochodu z wadą prawną?

Aby bezpiecznie zakupić samochód, bardzo ważne jest, by sprawdzić auto pod kątem prawnym. Przed podpisaniem umowy rękojmi warto zweryfikować informacje na takich stronach jak historiapojazdu.gov.pl. Należy również poprosić sprzedającego o pełną dokumentację samochodu. Trzeba sprawdzić numer VIN w dowodzie rejestracyjnym oraz na nadwoziu, numer polisy OC i podbite, aktualne badanie techniczne. Jeśli samochód posiada instalację LPG, trzeba dopilnować, by sprzedawca przedstawił dokumentację dotyczącą montażu.

Add comment