REKLAMA

Wszyscy kierowcy z prawem jazdy kat. B mogą uzyskać nowe uprawnienia

prawo jazdy kat. B

prawo jazdy kat. B (materiały prasowe)

Czy wszyscy kierowcy z prawem jazdy kat. B zyskają nowe uprawnienia pod dwoma warunkami?

Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami i pewnym naporem unijnych regulacji posiadacze prawa jazdy kat. B będą mogli poruszać się cięższymi samochodami, jeśli te będą zasilane np. wodorem czy energią elektryczną. To pierwszy warunek. Kierowca z prawem jazdy B będzie mógł kierować pojazdem, którego dopuszczalna masa całkowita będzie wynosić 4,25 tony, pod warunkiem posiadania prawa jazdy od co najmniej dwóch lat.

Prawo jazdy zyska na wartości. Plan, aby dostosować krajowe przepisy, wydaje się bardzo rozsądny. Unia Europejska zaleca wręcz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, dlatego cieszą nowe rozwiązania w sprawie praw jazdy. Przepis, który ma zostać wprowadzony, idzie z duchem czasu. Młodzi posiadacze praw jazdy kat. B z pewnością zaczną coraz częściej korzystać np. z samochodów elektrycznych. Ich dokumenty zyskają wtedy na wartości, a warunki określone w nowelizacji pozwolą uniknąć ponownego zdawania prawa jazdy kategorii B rozbudowanej o dodatkowe uprawnienia. Musimy pamiętać, że kierujący posługujący się prawem jazdy kategorii B zyska dodatkowe możliwości, ale nowe uprawnienia nie muszą być respektowane poza granicami Unii Europejskiej. Ustawowe nabycie uprawnień "bonusowych" nie oznacza obowiązku uznawania takiego uprawnienia np. w Wielkiej Brytanii.

Prawo jazdy kategorii B z nowymi możliwościami bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności

Coraz częściej mamy do czynienia z cięższymi autami o większej dopuszczalnej masie całkowitej. Nierzadkie zastosowania paliw alternatywnych sprawiają, że montowane wyposażenie zwiększa łączną masę pojazdu. Mówimy tutaj o zaawansowanych konstrukcjach, czyli obecności alternatywnych napędów wraz z systemem odzyskiwania energii. Dodaje to co najmniej kilkaset kilogramów do masy auta. Na polskich drogach takich samochodów pojawia się coraz więcej. Jeśli kierowcy posługujący się prawem jazdy kategorii B będą mieć w dowodzie rejestracyjnym swojego samochodu odpowiednie dane, to na mocy ustawy będą mogli poruszać się takimi wozami.

Masz prawo jazdy kat. B - na co jeszcze pozwala Ci ten dokument?

Jakiego rodzaju pojazdami może poruszać się kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B? Obecnie obowiązujące przepisy ustalają, że wszyscy z posiadaczy prawa jazdy kat. B mogą kierować pojazdem samochodowym do 3,5 tony (wlicza się także samochód dostawczy, pojazd z przyczepą lekką czy motocykl do 125 cm3 pojemności). Według nowych przepisów osoba, która nabyła uprawnienia do wspomnianej kategorii prawa jazdy, będzie automatycznie nabywała uprawnienia do korzystania z samochodów zasilanych np. prądem elektrycznym pod dwoma warunkami. Warunków przewidzianych w docelowej ustawie nie ma dużo, więc prawa posiadaczy kategorii B nie będą wymagać większej uwagi od kierowców.

Ministerstwo Infrastruktury zadba na pewno o to, aby kierowca posiadający prawo jazdy z dodatkiem nowych uprawnień nie stwarzał zagrożenia w transporcie drogowym. Służby będą miały na celu uniknięcie negatywnego wpływu "rozbudowanych" praw jazdy na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z pewnością Ministerstwo Infrastruktury przedstawi instrukcję dotyczące odróżnienia pojazdów spełniających wymagania nowelizacji, od tych, które nadużywają pewnych elementów w zakresie uprawnień. Musimy liczyć się z zastrzeżeniem ograniczeń, aby możliwość prowadzenia niektórych pojazdów nie wywoła chaosu na drogach.

Add comment