REKLAMA

Mandaty 2022. Najważniejsze zmiany

zmiany w mandatach

zmiany w mandatach (materiały prasowe)

Więcej punktów karnych

Wzrośnie maksymalna liczba punktów karnych, które kierowca będzie mógł otrzymać za najcięższe wykroczenia. Dodatkowo czysta karta w punktach karnych kierowcy pojawi się po dłuższym czasie. Usunięcie punktów karnych nastąpi dopiero po dwóch latach od dnia zapłaty grzywny.

Wypadki śmiertelne i poważny uszczerbek na zdrowiu

Jeśli dojdzie do poważnych wypadków, także śmiertelnych, pieniądze będą musiały płynąć z kieszeni sprawcy wypadku drogowego. Będzie on musiał płacić kwotę, która trafi m.in. do najbliższych ofiary wypadku. Jeśli dojdzie do przypadku niewypłacalności sprawcy, ubezpieczyciel będzie wypłacał poszkodowanym i ich rodzinom świadczenia, ale również ścigał sprawcę o zwrot tych kosztów.

Dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych. Zmienne taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych

Informacji zawartych w naszych kartotekach będziemy bali się jeszcze bardziej, gdy okaże się, że będziemy musieli płacić wyższe składki OC. Nowe przepisy zakładają pewne zmiany. Decydujące będą m.in punkty karne. To przemawiająca do kierowców popełniających wykroczenia "kara". Mówiąc o historii wykroczeń kierowcy, nie mamy na myśli kompletnej nowości. Uzależnienie ubezpieczenia od posiadanej liczby punktów karnych to pomysł pokrewny do przepisów stosowanych w innych krajach.

Rygorystyczne warunki uregulowania mandatu

Nowelizację prawa drogowego stanowi także zapis, który zakłada, że dojdzie także do egzekwowania kary poprzez wykorzystanie środków z nadwyżki podatkowej na poczet nieopłaconego mandatu karnego. Ma to na celu zwiększenie nieuchronności kary.

Przekroczenie prędkości i nieprawidłowe zachowania wobec pieszych

Jeśli kierujący zignoruje wymóg ustąpienia pierwszeństwa pieszemu i popełni podobne wykroczenia, zapłaci od 1500 złotych. Jeśli policja odnotuje przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h, to za takie wykroczenia drogowe taryfikator mandatów wymusi zapłatę co najmniej 800 złotych. Kierowcom, którzy nie zatrzymają się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, nie będzie lekko. Spotkają ich ogromne kary - od 1,5 tysiąca złotych, a jeśli w ciągu dwóch lat sytuacja zdarzy się ponownie, mandat wzrośnie dwukrotnie. Również 1,5 tysiąca będzie wynosić żądanie uprawnionego organu za spowodowanie kolizji, w której dojdzie do uszkodzeń ciała. W skrajnym przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa, niewłaściwe zachowanie właściciela pojazdu uniemożliwi jazdę pojazdami mechanicznymi.

Ograniczenie wolności lub grzywna za niewłaściwe prawo jazdy

Jeśli funkcjonariusz nie stwierdzi posiadania uprawnień do prowadzenia danego pojazdu, może nałożyć grzywnę, ale w grę wchodzi nie tylko kara finansowa. Powtórzenie takiego czynu będzie skutkowało dwukrotnością kary. To dotkliwa finansowo kara. Podobna zasada obowiązuje przy wykroczeniach popełnianych tam, gdzie umieszczone są szlabany kolejowe.

Nowe mandaty - podsumowanie

Usuwanie punktów karnych z konta kierowcy dopiero po dwóch latach. Przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/h to minimalna grzywna w wysokości 800 złotych. Poprawne zachowanie kierowców zacznie popłacać. Ubezpieczyciel będzie mógł zaoferować niższe składki kierowcom, którzy unikną powyższych wykroczeń.Limit punktów karnych pozostaje niezmieniony, ale procedura wykonania kary (zapłaty mandatu) ma doprowadzić do sprawniejszej egzekucji grzywien nakładanych przez policję. Przewidziano także karę za krycie sprawcy przekroczenia prędkości - 8 tys. złotych. Gdy mówimy o przypadku zbiegu wykroczeń- policjant będzie mógł wypisać mandat opiewający na 6 tys. złotych. Poprawa bezpieczeństwa pieszych to także wyższe mandaty dla osób, które nie ustąpią pierwszeństwa, np. na pasach. Kara grzywny będzie wynosić najmniej 1,5 tys. złotych. Obecny taryfikator mandatów był łagodniejszy. Ostrzejsza kara będzie groziła także za naruszenie zakazu jazdy wzdłuż przejścia dla pieszych. Pieniądze z mandatów za popełnione wykroczenia drogowe pomogą w podniesieniu bezpieczeństwa dróg. Nie zatrzymanie się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu będzie nas słono kosztować, jeśli dojdzie do poważnego zagrożenia, sąd może zarządzić odebranie prawa jazdy.

Add comment