REKLAMA

Nowa broń Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego

nowa broń Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego

nowa broń Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego (materiały prasowe)

Główny Inspektorat Transportu Drogowego - co to takiego?

Zacznijmy od początku. Czym tak właściwie jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego? Na oficjalnej stronie możemy przeczytać, że jest to organ, który jest „powołany do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy, który działa, mając na celu przede wszystkim ograniczenie negatywnych zjawisk w transporcie drogowym".

Na czele organu stoi Główny Inspektor Transportu Drogowego. Jest on podległy ministrowi do spraw transportu drogowego. Ms on również prawo do wydawania uprawnień w międzynarodowym transporcie drogowym. Od 7 kwietnia 2017 roku obowiązki te pełni Alvin Gajadhur.

Organ funkcjonuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku. W 2004 roku było to zaledwie kontrola wprowadzanych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych, jednak obecnie do zadań inspekcji transportu drogowego należy przede wszystkim:

poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na polskich drogach;

przeciwdziałanie degradacji dróg;

oddziaływanie na przedsiębiorców, by przestrzegali prawa;

przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym.

Inspekcja współdziała przede wszystkim z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Strażą Ochrony Kolei, a także organami prowadzącymi kontrolę podatkową i zarządcami dróg publicznych. Mogą również udostępniać dane pracownikom Żandarmerii Wojskowej. Komendant Wojewódzki Policji czy funkcjonariusze Straży Granicznej także mają obowiązek ujawnienia statystyk i dokumentów związanych z ruchem drogowym.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego - jak działa?

Wiesz już, co wchodzi w zakres wykonywanych obowiązków, jednak warto wiedzieć, w jaki sposób działają funkcjonariusze jednostek wojewódzkich.

Kompetencje funkcjonariuszy w zakresie transportu drogowego są regularnie poszerzane. W zależności od sytuacji prawo daje im pozwolenie na wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego wobec kierujących pojazdami samochodowymi. Mogą również użyć broni palnej.

Od dnia 1 lipca 2011 r. posługują się również systemem viaTOLL. Zastąpił on pobieranie opłat za przejazd drogami płatnymi za pomocą kart opłaty drogowej (winiet). Oprócz tego inspektorzy transportu drogowego zostali dodatkowo uprawnieni do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej (e-myta) - w tym kontroli używanego w pojeździe urządzenia tzw. viaBox. Funkcjonariusze mają również możliwość nakładania i pobierania kar pieniężnych.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym uruchomi dwa nowe rodzaje urządzeń służących do karania kierowców: odcinkowy pomiar prędkości oraz system wychwytujący przejazd na czerwonym świetle.

Wojewódzcy Inspektorzy Transportu Drogowego mają nową broń do walki z przestępcami

Wiesz już nieco o środkach przymusu bezpośredniego np. to, że funkcjonariusz nosi przy sobie broń palną. Inspekcja Transportu Drogowego ma do dyspozycji również nowe urządzenie, które pomoże przy kontroli na drogach publicznych w całej Polsce.

Nowy sprzęt zapewnia kompleksową i precyzyjną kontrolę nawet 40-tonowych pojazdów ciężarowych. Mobilne Jednostki Diagnostyczne są rozkładane w zaledwie parę minut. Wystarczy do tego kawałek parkingu czy zatoczka.

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego: oddane do użytku urządzenia w wydatny sposób zwiększą bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wspomniany sprzęt trafił m.in. do Radomia, Poznania, Rzeszowa czy Opola. Główny Inspektor, jak i Wojewódzcy Inspektorzy nie kryją swojego zadowolenia. Sprzęt przyczyni się do uzyskania precyzyjnych danych. Ułatwi także dokumentowanie statystyk.

Każda z Mobilnych Jednostek Diagnostycznych posiada rolki, szarpaki hydrauliczne, dymomierze, analizatory spalin i szereg innych urządzeń pomiarowo-kontrolnych. Tak bogate wyposażenie umożliwia inspektorom szczegółową diagnostykę [...] Z naszych doświadczeń wynika, że skuteczność kontroli z wykorzystaniem tego rodzaju sprzętu kontrolnego jest wysoka – mówił Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Mobilne Jednostki Diagnostyczne to sprzęt, który ułatwi funkcjonariuszom wykonywanie zadania czynności kontrolnych.

Add comment